ที่ตั้ง

199/2 ถนน รามวิถี ตำบลบ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000

เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น. (จันทร์ -เสาร์)